Jevišovice

 

 

 

 

 

 

 

Jevišovice jsou malebné historické městečko nad řekou Jevišovkou. Historie tu dýchá takřka na každém kroku, však je také centrum Jevišovic uznané jako městská památková zóna. Toto nejmenší město na Moravě se nachází v srdci Přírodního parku Jevišovka.

Skloubení historie a přírody je to, co sem láká mnohé návštěvníky.

Vedle historických památek, které se nacházejí po celém Jevišovicku, můžete vyrazit na přehradu, která je nejstarší zděnou přehradou na Moravě, můžete s sebou vzít kolo a vyrazit po některé cyklostezce. Je toho samozřejmě mnohem více.

Vítejte v Jevišovicích!

 

Něco málo z historie Jevišovic…

Historie lidského osídlení Jevišovicka sahá daleko do prehistorie. Jevišovice a okolí byly významným centrem pravěké kultury. Množství nálezů, které odhalili archeologové v oblasti Starého hradu, daly této pravěké kultuře dokonce název – jevišovická kultura. Asi nejznámějším nálezem je soška zvaná Hlubokomašůvecká Venuše.

První písemná zmínka o městě je z roku 1286, kdy město spravoval Boček z Kunštátu. Kunštáti drželi město až do roku 1587, kdy vymřeli po meči. Nejznámějším příslušníkem jevišovické větve tohoto slavného rodu byl Hynek zvaný Suchý Čert. Suchý Čert se vyznamenal jako obránce města Znojma proti nájezdu krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta. Albrecht po této výpravě podle úplavici. Znojmo však později padlo díky zradě některých znojemských měšťanů. Markrabí Jošt, který Znojmo dobyl, se krutě pomstil poraženým obráncům. Suchý Čert se se svým věrným spojencem Janem Sokolem z Lamberka dal na cestu pomsty a loupeživého řádění vůči nepřátelům.

Jevišovice se postupně staly jedním z center husitské revoluce na jižní Moravě. Za panování synů Suchého Čerta, Hynka a Bočka, sílil odpor vůči katolickému městu Znojmu. Husitské ideály nabraly na síle zejména po popravě bratra Hynka Suchého Čerta Jindřicha Zajímače. Jevišovice byly jako centrum odporu dobyty v roce 1421 a jevišovičtí husité byli ve Znojmě brutálně upáleni. Na připomínku těchto tragických událostí byl v roce 1924 postaven na vrchu Žalově nad Jevišovickou přehradou pomník ve tvaru kalicha.

Další významnou jevišovickou osobností byl císařský polní maršálek Ludvík Raduit de Souches. Ten v roce 1649 koupil jevišovické panství včetně přilehlých obcí za své věrné služby od císaře za výhodnou cenu. Raduit de Souches se vyznamenal zejména jako obránce Brna proti Švédům. Byl to také on, kdo věnoval Hlubokým Mašůvkám zázračnou sošku Panny Marie de Foi. Právě za ní se každý rok vydávají stovky poutníků.

V roce 1743 se stal majitelem Jevišovic hrabě Jan Ugarte, který si vzal za manželku jednu z dcer Karla Josefa de Souches, vnuka zmiňovaného císařského polního maršálka. Rod Ugartů se nejvíce zasloužil o přestavbu Nového zámku v Jeivšovicích.


  • Podělte se s ostatními a sdílejte tipy z Jevišovicka:

Odběr novinek

×

Vyhledávání

×