Starý hrad

Starý hrad

Kategorie: Historie a památky

Původní sídlo jevišovických pánů nechal s největší pravděpodobností vybudovat v roce 1277 Boček z Jevišovic, moravský šlechtic z rodu z Kunštátu. Starý hrad byl zbudován v místě pravěkého osídlení, které se později ukázalo jako bohaté archeologické naleziště.

Páni z Kunštátu byli stoupenci husitství a husitské války v 15. století zanechali nesmazatelné stopy i na Jevišovicích. Nepřátelé husitů v letech 1421 a zřejmě i 1425 Starý hrad dobyli a zbořili. Páni z Kunštátu později na protější straně řeky Jevišovky postavili nové sídlo, dnes známé jako Starý zámek.

V místě původního hradu se dochovaly pouze skrovné pozůstatky. Najdeme tu příkopy vydělující reliéf dvou předhradí. První předhradí je zcela beze zdiva, na druhém zůstaly zachovány fragmenty hradeb. Místní říkají Starému hradu také Pustý hrad.

Z místa, kde stával Starý hrad, je jeden z nejkrásnějších výhledů na Starý zámek na protější straně řeky.

Kontakt

Jevišovice
Jevišovice
671 53

Tel.: 731 589 833
E-mail: su@jevisovice.cz
Www: -

  • Podělte se s ostatními a sdílejte tipy z Jevišovicka:

Odběr novinek

×

Vyhledávání

×