Panna Marie de Foi

Panna Marie de Foi

Kategorie: Církevní památky a poutní turistika

Hlavní oltář kostela Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách zdobí dřevěná socha Panny Marie de Foi. Ta je připomínkou malé sošky madony, kterou tu nechal v roce 1680 vystavit jevišovický pán Raduit de Souches. Soška je důvodem návštěvy mnoha poutníků z různých míst naší země, ale i Slovenska, Rakouska a dalších zemí.

Foi, nebo také Foy, znamená ve francouzštině víra, případně důvěra.

Příběh hlubokomašůvecké sošky Panny Marie de Foi, která nabízí útěchu a naději moha poutníkům, sahá hluboko do historie. Sošku přivezl a daroval k vystavení v kostele v Hlubokých Mašůvkách císařský polní maršálek Ludvík Raduit de Souches. Soška pochází z jednoho belgického kláštera, který Raduit de Souches navštívil během svého tažení v rámci třicetileté války. Maršál zamýšlel tento ženský klášter vypálit, ale Matka představená jej přesvědčila, aby tak nečinil, s tím, že mu výměnou daruje vzácnou sochu Panny Marie de Foi. Maršál od té doby nosil sošku pod uniformou. Ta měla totiž zázračné účinky a chránila ho v bojích.

Původ sošky nás zavede do okolí Lutychu. Tehdy tu ve městě Foi pokáceli čtyři sta let starý dub. Jádro stromu však bylo ke zklamání venkovanů zkažené. Při bližším zkoumání však uvnitř spatřili trojitou železnou mříž, která chránila dřevěnou sošku madony držící v náručí Božské Dítě. Ze dřeva poraženého dubu byly vyřezány sošky napodobující nalezený originál. Jedna z nich se dostala do belgického kláštera a později do Hlubokých Mašůvek.

 

… a začali přicházet poutníci, neboť

Neposkvrněná panna a Matka boží, je v potřebách těla i duše pravou Matkou milostivou, uzdravením nemocných a útěchou zarmoucených všem těm, kteří s dětskou důvěrou jí v této sošce uctívají a hledají u ní útočiště.

(Jak se praví v knize Po stopách historie, života a pověstí Hlubokých Mašůvek od Zdeňka Adámka a Elišky Pechové.)

Kontakt

Panna Marie de Foi
Hluboké Mašůvky
671 52

Tel.: 515 255 227, 515 255 225
E-mail: info@hlubokemasuvky.cz
Www: http://www.hlubokemasuvky.cz/index.php?oid=89193

  • Podělte se s ostatními a sdílejte tipy z Jevišovicka:

Odběr novinek

×

Vyhledávání

×